Μέσα στο 2017 αναμένεται να προκηρυχθεί η πολυαναμενόμενη δράση που αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης γύρω από τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων.

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ύψους 280.000.000 ευρώ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης « Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ » είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Αναμένεται το νέο «Εξοικονομώ κατ’οίκον» από Σεπτέμβρη. Το νέο πρόγραμμα που σχεδιάζεται θα ενισχύει παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτηρίων (θερμομόνωση, συστήματα σκίασης, κουφώματα, υαλοπίνακες) καθώς και σε ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία (κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ατομικά συστήματα θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, συστήματα αυτοματισμών, φωτοβολταϊκά συστήματα (για αυτοκατανάλωση) και ηλιοθερμικά συστήματα).

Τέσσερα νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού στις  11-02-2016 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση από 40% έως και 100% υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.

Όλες οι αλλαγές για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Βασικοί πυλώνες του νέου αναπτυξιακού νόμου αναδεικνύονται ο αγροδιατροφικός και ο κλάδος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προβλέποντας εννέα διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων. Παράλληλα, δίνονται ισχυρά κίνητρα στους επιχειρηματίες, ώστε να επιλέξουν τη φοροαπαλλαγή, αντί της επιδότησης σε χρήμα.

Τέσσερα νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ 2014 – 2020 προδημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, κατόπιν της διαβούλευσης στις 12-10-2015, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση από 50% έως και 100% υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώνει την πρωτοβουλία του να θεσπίσει πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών»

Προκηρύχτηκε το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Μεταποίησης & Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων με τίτλο "Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" και συνολικού προϋπολογισμού €100 εκατ.

Στις 30 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι υποβολές για το «Μέτρο 123 Α», που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών - πουλερικών, μελιού, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, σηροτροφίας- σαλιγκαροτροφίας, ζωοτροφών, σπόρων, ανθέων, αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών.

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους στην Πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» μέχρι τις 17/1/2014

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους στην Πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» μέχρι τις 24/1/2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» καλεί τους κατοίκους του Νομού Ρεθύμνου που είναι άνεργοι ή νέοι επιστήμονες (υπό προϋποθέσεις) ή ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α (υπό προϋποθέσεις) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην Πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

Έως την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι Ιδιώτες και οι Φορείς στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος Leader «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(Π.Α.Α.)»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξήγγειλε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, που θα αφορούν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ), το Ανθρώπινο Δυναμικό (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), αλλά και τέσσερις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ).

 

Παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης εντεταγμένων έργων και απλοποιείται η υλοποίηση του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος "ΠΕΠ Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ανακοίνωσε τον πίνακα με τις εγκριθείσες προτάσεις, καθώς και πίνακα με τα συνολικά αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιφέρεια.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ρεθύμνης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Περάματος Μυλοποτάμου, σας προσκαλούν στην απολογιστική εκδήλωση της πράξης «Συνεργασία και τόλμη για την απασχόληση, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο). Η πράξη υλοποιείται από την Α.Σ. «Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια» στα πλαίσια των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088