Το πρόγραμμα που ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους εξής κλάδους:  

 • λιανικό εμπόριο
 • εστίαση
 • καφέ
 • ιδιωτική εκπαίδευση

 με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αναμενόμενη δράση θα αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης, καφέ, ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ακόλουθες δαπάνες :

 1. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας – προστασία του περιβάλλοντος (κτιριακά ή/και μηχανήματα – εξοπλισμός)
 2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία (πχ δημιουργία ιστοσελίδας, e shop, ιστοσελίδας για κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές για κινητά, διαδραστικοί πίνακες, projectors, συστήματα ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας, λογιστικά προγράμματα, erp, crm κτλ)
 3. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων (πχ αγορά εξοπλισμού)
 4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (πχ διαμόρφωση δικτύου διανομής, στρατηγική διανομής, διαχείριση αποθεμάτων, ροή χρημάτων κτλ)

Προϋπολογισμός πρότασης: από 15.000 € έως 100.000 €

Ποσοστό Επιδότησης: 40%

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται πρόσληψη νέου προσωπικού, θα ανέρχεται σε 50%.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: από 18 μήνες έως 24 μήνες.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Η δράση θα περιλαμβάνει 4 κατηγορίες:

1. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

 • Εργασίες για διαμόρφωση των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
 • Πιστοποίηση επιχειρήσεων με νέα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητα υπηρεσιών

 2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη παρεχόμενη υπηρεσία

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές
 • Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού
 • Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας
 • Αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων
 • Αξιοποίηση υποδομών application service providers για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
 • Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων, κ.λ.π.
 • Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης

 3. Παρεμβάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων

 • Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και της παροχής υπηρεσίας

 4. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής
 • Στρατηγική διανομής
 • Πληροφορίες
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Ροή μετρητών (cash flow)

 

 

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088