ΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10/10/2014 έως 31/10/2014

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκήρυξε το πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

 

Το έργο απευθύνεται σε άνεργους ηλικίας 29-64 ετών και αφορά στους εξής κλάδους:

  1. Κατασκευαστικός- τεχνικός κλάδος.
  2. Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
  3. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών.

 

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

1) Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

2) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

3) Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

4) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

5) Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Εκπαιδευτικό Επίδομα. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται σε 1600 € . Θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στους ωφελούμενους σε δύο δόσεις. Το 70% του επιδόματος της κατάρτισης αξίας 1120 € καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και το 30% του επιδόματος της κατάρτισης αξίας 480 € καταβάλλεται με την ολοκλήρωση

της πιστοποίησης.

Κριτήρια επιλογής. 

Τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (εισοδήματα 2013, οικ. έτος 2014)
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου που επιλέγει.


Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι 120 μόρια.

 

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της εταιρείας ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ 

Μάχης Ποταμών 10-Ρέθυμνο Κρήτης ή στο τηλέφωνο 2831502992-3.

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088