Οι κύριες αγορές στις οποίες η ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, είναι:

 

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός και στήριξη επιχειρηματικών ιδεών (concepts)
 • Σχεδιασμός ανάπτυξης marketing και πωλήσεων
 • Διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικής ανάπτυξης και στήριξη επενδυτικού σχεδίου
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
 • Οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου
 • Αξιολόγηση ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπόνηση Business Plan
 • Learning Network

2. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών

 • Οικονομοτεχνικών μελετών
 • χωρικής ανάπτυξης
 • συντονισμένης αστικής ανάπτυξης
 • περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης
 • περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
 • σκοπιμότητας τεχνικών έργων

3. Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβούλων γενικά

4. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

5. Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικών εφαρμογών τηλεματικής

6. Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα συστημάτων και λογισμικών

7.Yπηρεσίες Διαφήμισης –Διοργάνωση ημερίδων

8. Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων

9. Υπηρεσίες σχεδιασμού

10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

11. Μελέτες & Κατασκευές Τεχνικών Έργων

12. Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού

13. Υγεία – Κοινωνική Αλληλεγγύη – Πρόνοια

14. Μεταφορές

15. Ενέργεια – Συστήματα εξοικονόμησης & αξιοποίησης ΑΠΕ

16. Περιβάλλον- Συστήματα Διαχείρισης

17. Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ανασχεδιασμός Διαδικασιών – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

18. Δημόσια Διοίκηση & ΔΕΚΟ – Ανασχεδιασμός διαδικασιών – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

19. Νομική Υποστήριξη

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088