Κατηγορίες:

  1. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας – προστασία του περιβάλλοντος 
  2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
  3. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων 
  4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Δικαιούχοι :

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους:

  • Λιανικό Εμπόριο,
  • Εστίαση,
  • Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία)

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων :

100.000 €

Ποσοστό Επιδότησης :

40% που σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται πρόσληψη νέου προσωπικού, θα ανεβαίνει σε 50%.

 

 

 

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088