Η ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2005 στο Ρέθυμνο, από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

 

Φιλοσοφία

Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν ως αποτέλεσμα οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί να δραστηριοποιούνται σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και αυξημένες απαιτήσεις από πλευράς πελατών και μετόχων. Από αυτές τις εξελίξεις δεν έμεινε ανεπηρέαστος ούτε ο Δημόσιος Τομέας, καθώς οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο διαμορφώνουν τις συνθήκες για άσκηση της δημόσιας διοίκησης με πελατοκεντρική προσέγγιση προς τον πολίτη και έμφαση σε στόχους όπως η υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την ίδρυση της, η ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ παρακολούθησε από πολύ κοντά τις εξελίξεις που διαμόρφωσαν το τότε επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφωνόταν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και άλλες εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Χάρη στην οργανωτική της ευελιξία και την εμπειρία των στελεχών της, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πελατών της και των συνεργαζόμενων με αυτήν οικονομικών φορέων χάρις στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που προσφέρει αλλά και την γενικότερη υπεύθυνη στάση της στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρά την εμφανισθείσα και διαρκώς εντεινόμενη οικονομική ύφεση και κρίση, παρά τις πιθανές αναθεωρήσεις και νέες απόψεις που εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα της κρίσης, η εταιρία θεωρεί πως τώρα, πολύ περισσότερο από άλλοτε, η ύπαρξη Στρατηγικής στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς αποτελεί τον μονόδρομο για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη στην εποχή της ανάκαμψης. Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ προσαρμόζει και ανανεώνει τις Υπηρεσίες της και στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

 

Η ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΠΕ προσφέρει σήμερα μια πλήρη σειρά υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες σχεδόν κάθε φορέα που ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, τη Δημόσια Διοίκηση, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι μεθοδολογίες παραγωγής των υπηρεσιών και εκπόνησης των παραδοτέων της, βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες, οι υπηρεσίες της είναι προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη της.

 

 
 
Προγραμματίστε τη συνάντησή σας σημερa Eπικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

Γραφείο Ρέθυμνο

Γιάννης Μαρκάκης +302831500390

Μαίρη Αποστολάκη +3002831500389

Ελένη Τζωρτζάκη +302831501864

Μάρι Γεννάδιου +302831502992

Ερμιόνη Τζωρτζάκη +302831502993

ΦΑΞ +302831503088